Göteborgs Stads Facebooksida

Göteborgs Stad har en officiell Facebooksida som administreras och utvecklas av webbstrategiska verksamheten på konsument- och medborgarservice.

Göteborgs Stad på Facebook ska:

  • ge en god medborgarservice som möter medborgarna där de är och underlätta att de får svar på sina frågor till Göteborgs Stad
  • svara på frågan direkt eller vägleda till rätt information på goteborg.se eller rätt verksamhet
  • ge möjlighet till interaktion och dialog med medborgarna
  • vara ett komplement till goteborg.se
  • vara en kriskanal för att snabbt nå ut med information 
  • visa upp stadens samlade närvaro på Facebook och generera besök till andra officiella Facebooksidor

Sidan finns på https://www.facebook.com/goteborgsstad

Kontakt: support.digitalakanaler@goteborg.se

Göteborgs Stad ska ha en aktiv närvaro på facebook

En majoritet av svenskarna använder Facebook dagligen för att uppdatera sig om vad som händer i omvärlden och för att hålla kontakten med nära och kära. För många är det också den främsta förmedlaren av lokala nyheter. Därför är det viktigt för Göteborgs Stad att ha en aktiv närvaro på Facebook. Vi ska kommunicera med göteborgarna i de kanaler där de finns och på deras villkor.

Genom ett öppet förhållningssätt skapar vi förutsättningar för inflytande och delaktighet. Vi synliggör stadens arbete och utmaningar, besvarar frågor och deltar i dialogen med göteborgarna. Det är en viktig demokratifråga.

Målgrupp

Facebooksidans primära målgrupp är boende i Göteborg. Det ska inte spela någon roll om du är nyanländ eller har levt hela ditt liv i Göteborg, vilket kön du definierar dig som eller om du har en funktionsnedsättning. Du ska alltid känna dig inkluderad i de budskap som förmedlas via stadens facebooksida.  

Syfte och innehåll

Huvudsyftet med Göteborgs Stads facebooksida är att vara en servicekanal till göteborgarna. Här sprider vi viktig och nyttig information som är relevant för många och länkar primärt till goteborg.se och stadens övriga kanaler. Vi svarar på frågor och för en dialog om stadens utveckling. Vi delar evenemang som är gratis och öppna för alla och där Göteborgs Stad är medarrangör. Genom att vara relevanta och intressanta bygger vi upp en bred bas av följare som kan dela vårt innehåll. Det gör också kanalen till ett bra verktyg i händelse av en kris, då vi snabbt kan få spridning för akut information.

Här kommunicerar vi att vi är EN stad för alla. Vi visar med konkreta exempel vad vi gör och på vilket sätt det kommer till nytta för göteborgarna. Ibland får staden kritik i olika sammanhang och då ska vi också kunna berätta via facebooksidan hur vi gör för att åtgärda problem.

Stadens officiella sida fungerar som ett nav för stadens närvaro på Facebook. Sidan gillar och följer alla stadens registrerade facebooksidor och delar inlägg när de är relevanta för många.

De budskap som delas på stadens facebooksida ska gå i linje med budskapsplattformarna i stadens kommunikationsstrategi. Göteborgarna ska alltid känna igen sig i stadens kommunikation och avsändaren Göteborgs Stad ska vara tydlig.