Illustration av olika digitala tjänster

Externa digitala kanaler och tjänster

Temasidan Externa digitala kanaler och tjänster finns till för dig som arbetar med stadens digitala kanaler och tjänster för boende, besökare och företagare. Här hittar du information om hur vi samarbetar, vilka krav vi måste leva upp till och instruktioner som hjälper dig i ditt arbete.

Så jobbar vi i digitala kanaler - illustration

Stöd för externa digitala kanaler och tjänster

Göteborgs Stad ska kommunicera som en stad i våra digitala kanaler. Principer och arbetssätt som bidrar till att vi ger en samstämmig bild hittar du här.

Lagar och regler - illustration

Göteborgs Stads externa webbplatser

Här hittar du information om stadens prioriterade kommunikationskanal goteborg.se. Du hittar också information om några av stadens andra externa webbplatser som Vårt Göteborg och Stadsutveckling.goteborg.se

Stadens digitala kanaler - illustration

Sociala medier

Göteborgs Stad finns i sociala medier för att möta och interagera med boende, besökare och näringsliv i frågor som rör stadens verksamhet. Här får du vägledning för ditt arbete med sociala medier.

E-tjänster - illustration

Lagar och regler

Vår kommunikation i digitala kanaler styrs av många lagar och regler. Lagarna ska göra innehållet användbart och skydda människors integritet. Här läser du mer om dem.

Tillgänglighet

Vår kommunikation i digitala kanaler ska kunna användas av alla människor oavsett förmågor och egenskaper. Här finns råd och tips för att skapa tillgängligt innehåll.

Roller och ansvar

Du som arbetar med externa digitala kanaler har olika typer av ansvar. Här läser du om hur arbetet med goteborg.se är samordnat och vem som har ansvar för vad.

Utbildning - illustration

Digital service, e-tjänster och öppna data

Digital service, som e-tjänster, ska vara ett förstahandsval för Göteborgs Stads verksamheter. Här får du vägledning för att utveckla tillgängliga och enkla e-tjänster samt veta mer om öppna data.

Kontakt, stöd och support - illustration

Projekt för externa digitala kanaler och tjänster

Här samlar vi de projekt för externa digitala kanaler och tjänster som pågår just nu och uppdaterar löpande vad du som medarbetare behöver känna till i projektet.

Utbildning

För att vi ska kommunicera som en stad är det viktigt att alla i webborganisationen går de obligatoriska utbildningarna. De är också en förutsättning för att få behörighet.


Nyheter och aktuellt

Här hittar du mötesanteckningar från vårt EDKA nätverk, goteborg.se möten och andra nyheter som rör externa digitala kanaler och tjänster.


Kontakt, stöd och service

Du som arbetar med externa digitala kanaler ska snabbt få svar på dina frågor. Här hittar du kontakt, stöd och service för just din fråga.

Du kan också maila direkt till:
support.digitalakanaler@goteborg.se

Är ditt ärende akut?
Ring: 031-365 09 00

Linje

Manualer

I Webblagret  hittar du lathundar för allt från att bädda in film på webben till att skapa länkar på rätt sätt.

Nyheter och aktuellt

Här hittar du mötesanteckningar från vårt EDKA nätverk, goteborg.se möten och andra nyheter som rör externa digitala kanaler och tjänster. 

Nyheter och aktuellt 

Nyaste nyheten

Skärpta tillgänglighetskrav för appar

Registrera kanal

Alla stadens digitala kanaler, e-tjänster och appar ska registreras och avregistreras. På så sätt kan vi skapa överblick, säkerställa kvalitet och hitta synergieffekter.

Registrera ny kanal

Webbloggen

En blogg som handlar om arbetet med externa digitala kanaler och tjänster. 
Webbloggen drivs av demokrati och medborgarservice.

${loading}