Stödjande dokument

Här finner du vägledningar, checklistor och mallar som tagits fram samt länkar till befintliga stödjande dokument i staden som ska underlätta anpassningen mot EUs dataskyddsförordning (DSF).