bok bokstäver språk

Utbildning i BBIC

Kommunerna tecknar licens med Socialstyrelsen och förbinder sig att utbilda och ge vardagsstöd i BBIC till sina anställda.

BBIC för socialsekreterare inom Barn och unga

Socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning inom Barn och unga får utbildning i BBIC genom Yrkesresan.

Yrkesresan är ett regionalt kompetensprogram som erbjuder introduktion och kompetensutveckling för personal som arbetar med myndighetsutövning inom barn- unga. Göteborgsregionen har tagit fram Yrkesresan på uppdrag av kommunerna och här kan du läsa mer på Yrkesresans webbplats.

Yrkesresan inleds med kursen Handläggning med barnet i centrum där grundutbildning i BBIC ingår. Kursdeltagarna får efter avslutad kurs ett intyg på att de har BBIC grundutbildning. 

Anmälan till kursen sker efter att socialsekreteraren fått ett konto till www.yrkesresan.se. Kontoadministratören i kommunen skapar kontot.  

BBIC för utförare inom öppenvården och familjehemssekreterare

BBIC-nätverket anordnar utbildningar i BBIC för utförare inom öppenvården och familjehemssekreterare, samt kontaktsekreterare. Utbildningarna ges en gång per år och utifrån behov.