Pratbubblor

Kontaktuppgifter

Lena Freij, samordnare
utvecklingsledare BBIC - Barns behov i centrum
Tel: 031-367 98 66
Mobil: 070-510 13 76
E-post: lena.freij@socialcentrum.goteborg.se

Pernilla Nylén, Tf enhetschef
E-post: pernilla.nylen@socialcentrum.goteborg.se
Telefon: 031-367 98 80
Mobil: 0736 – 66 08 74


Ansvariga för temasidan om BBIC är:

• innehållsansvarig: pernilla.nylen@socialcentrum.goteborg.se
• publiceringsansvarig:  pernilla.nylen@socialcentrum.goteborg.se
• förvaltning/bolag Socialförvaltning Centrum