BBIC triangeln

Om BBIC- Barns behov i centrum

BBIC är framtaget av Socialstyrelsen och beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk.

Det visionära målet i BBIC är att barn och unga som socialtjänsten stödjer ska ha samma chanser i livet som alla barn och unga i samhället.

BBIC syftar till att:

• stärka barns delaktighet och inflytande
• förbättra samarbetet med barnet och nätverk
• skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insatser lättare kan följas upp
• bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet.

BBIC ger inte en heltäckande beskrivning av krav som ställs på handläggning och dokumentation i socialtjänsten utan måste kompletteras med annan kunskap.
På Socialstyrelsens hemsida finns information om BBIC samt böcker och material för utskrift.

Här hittar du information om BBIC på Socialstyrelsens hemsida


bok bokstäver språk

Utbildning i BBIC

Här kan du läsa mer om Yrkesresan och få en grundutbildning i BBIC.

pussel

Ansvarsfördelning

Information om hur arbetet med BBIC organiseras i Göteborgs Stad. 

Pratbubblor

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller synpunkter.

${loading}