Styrande dokument  för Göteborgs Stad

Här hittar du länkar till styrande dokument i Göteborgs Stad, som är relevanta för arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är antagen av kommunfullmäktige och gäller 2020-2023. Planen utgår från ett barnrättsperspektiv och insatser finns inom fälten förebyggande arbete, stöd till utsatta och stöd till yrkesverksamma som möter utsatta. Planen syftar till att stärka och utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborg. Du kan läsa Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck på stadens hemsida.

Göteborgs Stads plan för arbetet mot våld i nära relationer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014-2019 gällde alla kommunens förvaltningar och bolag. Ny plan är under framtagande.