Samordning

Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld samordnar stadens arbete inom området.

Det omfattar att:

  • Ge konsultationer på strategisk nivå, riktade exempelvis till chefer och verksamhetsutvecklare.
  • Stödja samverkan internt i staden mellan olika förvaltningar och bolag.
  • Stödja extern samverkan med till exempel polis, sjukvård och civilsamhället.
  • Stödja i att ta fram planer och kartläggningar.
  • Delta i stadens organisering och strukturering av arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Samordnarna – en ingång till stadens arbete

Samordnarna för stadens arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld kan ge svar på frågor om det övergripande arbetet inom området och kan ge vägledning till vilka kontaktpersoner som finns inom förvaltningarna.

Kontaktuppgifter:

Veronica Liliedahl, samordnare för arbetet mot våld i nära relationer,
telefon: 031-367 94 17, e-post: veronica.liliedahl@socialcentrum.goteborg.se

Katarina Idegård, samordnare för arbetet mot hedersrelaterat våld
telefon: 031-367 91 36, e-post: katarina.idegard@socialcentrum.goteborg.se