Informationsmaterial

På den här sidan hittar du informationsmaterial om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, framtaget för Göteborgs Stads räkning.

En del produkter kan du skriva ut själv eller ladda ner för digital spridning. Annat måste beställas från Visuell kommunikation. Verksamheten som beställer tryck bekostar själva det samt frakt.

Tryckt material

Affisch A3 och A4 — Känner du dig otrygg hemma? 

Svensk version finns för egen utskrift här och versioner på fler språk finns här. Målgrupp: våldsutsatta. Språk: svenska, arabiska, bosniska-serbisk-kroatisk, engelska, finska, kurmanji, persiska, romani-arli, somaliska, sorani, tigrinja, turkiska.

Kontaktkort i visitkortsstorlek — Känner du dig otrygg hemma?

Beställs från Visuell kommunikation. Målgrupp: våldsutsatta. Språk: svenska, arabiska, bosniska-serbisk-kroatisk, engelska, finska, kurmanji, persiska, romani-arli, somaliska, sorani, tigrinja, turkiska.

Affisch A3 och A4 — Får du någon att känna sig otrygg hemma?

Svensk version finns för egen utskrift här och versioner på fler språk finns härMålgrupp: De som utövar eller riskerar att utöva våld. Språk:  svenska, arabiska, bosniska-serbisk-kroatisk, engelska, finska, kurmanji, persiska, romani-arli, somaliska, sorani, tigrinja, turkiska.

Folder Unga — Våld i nära relationer

Beställs från Visuell kommunikation. Målgrupp: våldsutsatta och våldsutövare. Fyrkantigt fickformat. Språk: svenska, arabiska, engelska, finska, persiska, somaliska.

Folder Vuxna — Våld i nära relationer

Beställs från Visuell kommunikation. Målgrupp: våldsutsatta och våldsutövare. Fyrkantigt fickformat. Språk: svenska, arabiska, engelska, finska, persiska, somaliska.

Affisch A3 och A4  Fråga om våld – Alla har rätt att leva utan våld 

Finns att skriva ut från intranätet. Målgrupp: barn, unga, familjer. Språk: svenska, arabiska, engelska, finska, persiska, somaliska.

Affisch A 3 och A4 Fråga om våld – Du har rätt att leva utan våld 

Finns att skriva ut från intranätet. Målgrupp: unga, vuxna. Språk: svenska, arabiska, engelska, finska, persiska, somaliska.

Digitalt material

Bildspel "Känner du dig otrygg hemma?" med röstuppläsning

Målgrupp: våldsutsatta. Bildspel, med inläst röst, för sociala medier och informationsskärmar i till exempel receptioner på socialkontor och idrottsanläggningar. Språk: svenska, arabiska, engelska, finska, persiska, romani-lovari, sorani, tigrinja. Finns att hämta från goteborg.play via länkarna nedan:

https://play.goteborg.se/svenskabildspelvaldinaramp4

https://play.goteborg.se/bildspel-pa-arabiska-vald-i-nara

https://play.goteborg.se/bildspel-pa-engelska-vald-i-nara

https://play.goteborg.se/bildspel-pa-finska-vald-i-nara

https://play.goteborg.se/bildspel-pa-persiska-vald-i-nara

https://play.goteborg.se/bildspel-pa-romanilovari-vald-i

https://play.goteborg.se/bildspel-pa-sorani-vald-i-nara

https://play.goteborg.se/bildspel-pa-tigrinja-vald-i-nara

Material framtaget till kampanjen Orange Day

Materialet nedan är specifikt framtaget för att användas i samband med 25 november – FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Dagen kallas också för Orange Day och Göteborgs Stad medverkar på olika sätt i anslutning till detta datum. Materialet finns tillgängligt inför och under kampanjperioden i november, via temasidan Orange Day.

Affisch A3 och A4 Varningstecken på en osund relation 

Finns att skriva ut från temasidan Orange Day. Målgrupp: våldsutsatta flickor och kvinnor. Språk: svenska, engelska, finska, arabiska, somaliska, persiska.

Bordspratare - för att uppmuntra till dialog och reflektion

Finns att skriva ut från temasidan Orange Day. Målgrupp: medarbetare. Språk: svenska.

Digitalt material

Finns att ladda ner från temasidan Orange Day. Illustrationerna kan användas i sociala medier och på bildskärmar, samt på intranät och goteborg.se. 

Exempel Kampanjbild Orange Day

En bild som visar clipart

Automatiskt genererad beskrivning          
Facebook (Finns också i format för Instagram, Kalendariet på goteborg.se samt för intranätet.)                         

Exempel bild med direktlänk till kalendariet på goteborg.se

 En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning
Facebook (Finns också i format för Instagram och olika bildskärmar.)