Höj din uppmärksamhet inför sommaren!

Göteborgs Stad arbetar för att förhindra att barn och unga far illa av hedersrelaterat våld och förtryck. Inför semestrar, skollov och i tider av isolering i hemmen, är det viktigt att vara extra uppmärksam på barn och unga som visar tecken på utsatthet.

Många barn och unga ser sommarledigheten som ett välkommet avbrott i vardagen. Detta gäller dock inte alla. För barn och unga som lever med hedersrelaterade normer kan ledigheten innebära en period då utsattheten ökar. En del kan föras ut ur landet mot sin vilja för att giftas bort, könsstympas eller i uppfostringssyfte. Bortföranden av barn kan också handla om bestraffning av mammorna. För andra barn och unga kan sommarledigheten innebära att de isoleras på hemmaplan, utan möjlighet att träffa kompisar eller delta i fritidsaktiviteter.

Inför sommaren mobiliserar därför Göteborgs Stad för att uppmärksamma medarbetare på problematiken och uppmana till vaksamhet. Innan vi går på sommarlov och ledighet är det viktigt att du skärper din uppmärksamhet och är extra lyhörd för barn och unga som på något sätt visar tecken på utsatthet! 

Isolering i hemmen på grund av covid-19

Den situation som råder i samhället idag, med covid-19, ökar risken för utsatthet. Att isoleras i hemmet, utan möjlighet att gå till förskola och skola, träffa vänner eller delta i fritidsaktiviteter innebär en extra utsatthet för de barn och unga som lever med hedersrelaterat våld och förtryck.

Orosanmälan

Kom ihåg skyldigheten att vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa genast göra en anmälan till socialtjänsten. (Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §) Om du vill göra en anmälan hittar du kontaktuppgifter till socialkontoren på www.goteborg.se/hittasocialkontor. Efter kontorstid vänd dig till Socialjouren, telefonnummer 031-365 87 00.

Polisanmälan

Vid misstanke om brott gör en polisanmälan. Är situationen akut ring 112, annars ring 114 14. Fler kontaktuppgifter hittar du på Polisens hemsida https://polisen.se/kontakt.

Resursteam heder

I Göteborgs Stad finns fyra resursteam heder med en central samordnare. Teamen stödjer yrkesverksamma och vänder sig även direkt till personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Teamen är mobila och kan möta upp på lämplig plats.

Teamen har en gemensam funktionsbrevlåda: resursteamheder@socialcentrum.goteborg.se 

Kontaktuppgifter till respektive team finns på Göteborgs Stads hemsida www.goteborg.se/hittaresursteamheder

Resursteam heder finns också på Instagram: www.instagram.com/resursteamheder_gbg

Central samordning resursteam

Linda Hansson, utvecklingsledare socialförvaltningen Centrum
Tel: 031-367 91 51, e-post: linda.hansson@socialcentrum.goteborg.se

Nationella kompetensteamet

Det går också att ringa Nationella kompetensteamets stödtelefon, nummer: 010-223 57 60, vardagar under kontorstid. Mer information om hedersrelaterat våld och förtryck finns på hemsidan www.hedersfortryck.se som drivs av Länsstyrelsen Östergötland.

Informationsmaterial

Material från Resursteam heder Göteborgs Stad

Resursteam heder har ett informationsmaterial som riktar sig dels till utsatta och dels till yrkesverksamma:

Affisch 1 riktar sig till utsatta unga — PDF för utskrift.

Affisch 2 riktar sig till utsatta unga — PDF för utskrift.

Folder som riktar sig till yrkesverksamma — PDF för utskrift.

Skriv gärna ut materialet. Sätt upp affischerna på ställen väl synliga för ungdomar. Dela ut foldern på arbetsplatsen.

Material från Hedersförtryck.se

På hemsidan www.hedersfortryck.se under Publikationer finns bland annat affischer som riktar sig till barn och unga. Skriv gärna ut sådana och sätt upp på platser där barn och unga rör sig.

Könsstympningspass

Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram ett könsstympningspass, som ett verktyg i arbetet med att förhindra kvinnlig könsstympning. Du kan beställa könsstympningspass från Dialoga: katarina.idegard@socialcentrum.goteborg.se

PDF i utskriftsvänligt format

Vill du skriva ut den här informationen i ett samlat dokument finns det i en PDF via länken här. Skriv gärna ut och sprid till medarbetare. 

Kontaktinformation

Har du frågor, kontakta:

Göteborgs Stads samordnare för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck