Arbetsgivarmaterial

Covid-19 har inneburit många förändringar i samhället och arbetslivet, men också i hemmet. Det finns risk att våld i nära relationer och hedersrelaterat våld ökar under pandemin.

Som chef kan du göra stor skillnad för en medarbetare som lever med våld i nära relationer. På den här sidan finns material, framtaget av Göteborgs Stad, som kan förmedlas till medarbetare.

Budskap till medarbetare

Känner du dig otrygg hemma? Blir du, eller någon du känner, kontrollerad, hotad eller slagen? Har du, eller någon du känner svårt att hantera ilska eller aggressivitet? Det finns hjälp att få. Alla har rätt att leva utan våld.

Brev till chef

Information till chefer om våld i nära relationer, tips på hur bildspel och brev till medarbetare kan användas, samt hänvisningar till verksamheter som kan ge stöd och hjälp.

Brev till dig som är chef i Göteborgs Stad - PDF för nedladdning.

Bildspel om våld i nära relationer

Ett bildspel som berättar om de ökade riskerna och om verksamheter som kan ge stöd. Både den som är utsatt för våld och den som utövar våld behöver stöd och hjälp. Visa gärna bildspelet på till exempel ett APT.

Bildspel om våld i nära relationer - powerpointpresentation.

Brev till medarbetare i Göteborgs Stad

Information om de ökade riskerna och om verksamheter som kan ge stöd. Mejla eller dela ut till medarbetare. Informationen kan också skrivas ut och läggas i till exempel personalrum.

Brev till dig som är medarbetare i Göteborgs Stad - PDF för nedladdning.

Stöd till dig som är arbetsgivare - material framtaget av SKR

Sveriges kommuner och regioner har tagit fram ett stödmaterial om hur du som chef kan stödja utsatta medarbetare att få rätt stöd och hjälp. 

Du hittar materialet "Våld i nära relation – stöd för dig som chef" på SKR:s hemsida.

Arbetsgivarpodden: Hantera våld i nära relationer som arbetsgivare

Arbetsförmedlingens arbetsgivarpodd, tar upp regeringsuppdraget Ökad upptäckt av våld, om varför våld i nära relationer är en arbetsmiljöfråga och varför det är så viktigt att göra ämnet pratbart på arbetsplatserna. 

Du hittar mer information och länk till Arbetsgivarpodden på Arbetsförmedlingens hemsida.