Material

På de här sidorna finns informationsmaterial om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Du kan också hitta länkar till användbara sidor inom området.

Informationsmaterial  sida med material om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, framtaget för Göteborgs Stad.

Arbetsgivarmaterial sida med material för dig som chef, som stöd i ditt arbete och för att sprida till medarbetare.

Höj din uppmärksamhet inför längre lov sida med material att sprida inför jul-och sommarlov för att höja uppmärksamheten hos medarbetare på barn och unga som riskerar att fara illa på grund av hedersrelaterat våld.

Användbara länkar — sida med länkar till relevanta myndigheter, nationella styrdokument, stödverktyg, med mera.