Dokument

Politiska mål och handlingsplaner

Arbetet med SRHR i Göteborgs Stad sker bland annat i enlighet med Göteborgs Stads plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 2019-2022

Göteborgs Stads plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)  

Kortversion av Göteborgs Stads plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 

_________________________________

Handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Handlingsplanen kompletterar den befintliga strategin och kraftsamlar arbetet med konkreta åtgärder för perioden 2020–2023.

_____________________________________________________

Externa styrdokument

Nationell SRHR- strategi

Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
En sammanfattning av strategin: En god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen (folkhalsomyndigheten.se)


Strategi för SRHR i VGR
Ny strategi för sexuell hälsa antagen - Regionhälsan (vgregion.se)