ANDTS

Hjärna pratbubblor med frågetecken och utropstecken

Utbildningar och föreläsningar

Varje termin erbjuder vi kostnadsfria kurser och föreläsningar inom området SRHR, för dig som arbetar i Göteborgs Stad.

Vadå SRHR? Välkommen på flera intressanta föreläsningar i vår | Social utveckling

Vadå SRHR? 

Vadå SRHR? Välkommen på flera intressanta föreläsningar i vår | Social utveckling

Vadå SRHR? är en föreläsningsserie för medarbetare inom Göteborgs Stad, med fokus på hur vi kan arbeta för att stärka och främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i stadens verksamheter.

Program hösten 2021

Onsdag 20 oktober 13.00-16.00

(Vi återkommer inom kort med en lokal).

SRHR i socialt arbete – Hur öppnar vi upp för samtal om sexuell hälsa?

Att leva i social utsatthet ökar risken för sexuell ohälsa. Många klienter uppger också en önskan om att frågor om sexualitet ska adresseras i mötet med socialtjänsten, för att därigenom få hjälp att hitta till rätt vård, råd eller stöd på området. Socialarbetare i sin tur vill arbeta mer med frågorna, men uppger att man saknar kunskap och verktyg. Med utgångpunkt i rapporten ” Varje gång jag hör det öppnas mina ögon lite mer” kommer SRHR-teamet i Göteborgs stad att hålla i en workshop där deltagarna får ta del av och träna på metoder och arbetssätt som kan användas för att öppna upp för samtal om sexualitet och sexuell utsatthet i mötet med klienter inom socialtjänsten.

Målgrupp: Du som arbetar inom socialtjänsten eller på andra sätt berörs av temat.

Anmälningslänk

Medverkande: Hanna Byström, socionom och utvecklingsledare, SRHR-teamet, Göteborgs Stad.


Tisdag 9 november 13.00-16.00  Lokal: Vinga, Gårdavägen 2.

Att prata med barn om kroppen, relationer och sexualitet.

Vi föds med en sexualitet. Barns sexualitet skiljer sig naturligtvis från vuxnas, men förmågan att känna sexuella känslor finns med från början och ofta även en nyfikenhet att utforska sin kropp. Barn bör tidigt få åldersadekvat kunskap om kroppen, relationer, sexualitet och rättigheter, samt aktivt stöd i att utveckla och respektera sin egen och andras kroppsliga integritet. Detta kan leda till ökad självkänsla men också minska risken för övergrepp och kränkningar. Men hur går man till väga, och vilket språk passar bäst? Vi kommer prata om hur man kan bemöta barn med kunskap, svara på frågor och hantera situationer relaterade till sexualitet, kroppen och relationer.

Målgrupp: Du som arbetar med barn inom exempelvis förskolan.

Anmälningslänk

Medverkande: Hanna Rahm, förskollärare och utvecklingsledare i SRHR-teamet, Göteborgs Stad.


Tisdag 30 november 9.00-12.00 Via Teams

Sexuella övergrepp på nätet

Nätet fyller många goda funktioner för barn och ungdomar. Det är en plats där minderåriga kan socialisera, söka information och spela spel. Nätvana är viktigt för att kunna orientera sig i samhället. Med alla goda möjligheter som internet för med sig, kommer också risker. Förövare som vill hota, kränka eller sexuellt utnyttja barn kan använda nätet för att nå fram till potentiella offer. Därför är det viktigt att vuxen personal och närstående kan vägleda barn på nätet och ställa frågor om vad barn gör online.

Föreläsningen kommer att ge inblick i barns erfarenheter av sexuella övergrepp på nätet och kort berätta om förövares strategier på nätet. Den kommer också ge praktiska råd om att prata om ämnet med barn i olika åldrar.

Målgrupp: Personal inom skolförvaltningarna och inom funktionsstöd.

Anmälningslänk

Medverkande: Malin Joleby, doktorand vid Göteborgs Universitet. Anna Vikgren, psykolog vid Rädda Barnen. Emma Chawinga, psykolog vid Rädda Barnen.


Välkommen till höstens föreläsningsserie om SRHR!

Glöm inte att prata med din chef innan du anmäler dig. Föreläsningarna är kostnadsfria.

Maila till srhr@socialcentrum.goteborg.se om du har frågor.

${loading}