Politiska mål och handlingsplaner

Ett preventivt arbete med ANDTS-frågor sker på flera nivåer i Sverige och världen. Här kan du läsa om vilka mål, planer och riktlinjer som ligger bakom arbetet i Göteborgs Stad.

En nationell samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 från regeringen hittar du här

Regional strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, ANDTS 2018 – 2021

Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026

Göteborgs Stads folkhälsoprogram

Dialog och samarbete. Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Kortversion. Social resursförvaltning

Göteborgs Stads plan för hjälp till människor som fastnat i etablerat missbruk av alkohol, droger eller spel.

En populärversion av planen hittar du här.