Dokument på ljusblå bakgrund

Rapporter

Här hittar du rapporter  och kartläggningar inom området ANDTS.

Bild på rapporten Tungt narkotikamissbruk 2017Kartläggning av tungt narkotikamissbruk 

Göteborgs Stad har kartlagt det tunga narkotikamissbruket inom stadens verksamheter. Syftet har varit att få en bild av hur missbruket ser ut bland de personer som stadens anställda möter och att få ett underlag för stadens planerings- och utvecklingsarbete inom missbruksområdet.

Här laddar du ner rapporten Tungt Narkotikamissbruk Göteborg 2017 


TNG-2017-rapport_webben-1.pdf