Diplom ljusgul bakgrund

Kompetensutveckling

Yrkesverksamma i Göteborg erbjuds konsultationer, utbildningar och konferenser inom ANDTS – alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

I Kalendariet kan du anmäla dig till aktuella konferenser och utbildningar eller kontakta oss för konsultation och stöd via vår funktionsbrevlåda andts@socialcentrum.goteborg.se