Dokument grå bakgrund

Stöd och information

Här hittar du stöd- och informationsmaterial rörande förebyggande arbete och etablerat missbruk och beroende. Det går bra att antingen beställa via mejl eller ladda ner direkt från sidan.

Förebyggande arbete

Föräldrabroschyr

Göteborgs Stad skickar ut en folder till tonårsförälder med information om tobak, alkohol, narkotika och spel. I den finns även tips om vart det går att vända sig för rådgivning och stöd. 

2020 års folder går bra att ladda ner här eller beställa från andts@socialcentrum.goteborg.se till dig som arbetar i Göteborg med ungdomar i tonåren eller deras föräldrar. Siffrorna i den här foldern kommer från drogvaneundersökningen 2019 bland skolelever i Göteborg.


Stödmaterial rökfri arbetstid

Rökfri arbetstid stödhäfte

Rökfri arbetstid apt

Rökfri arbetstid folder

Rökfri arbetstid anslag

Rökfri arbetstid filmer

De medverkande i filmen är skådespelare. I filmerna tas det upp några olika exempel på samtalsituationer kring rökfri arbetstid.

(Skådespelare: Anna Persson, Karl Ytterberg)


Störa langningen 

TÄNK OM

Göteborg är en av kommunerna i Västra Götaland som deltar i arbetet med att minska langningen av alkohol till minderåriga. I det gemensamma arbetet deltar kommuner, polis, länsstyrelsen och idéburna organisationer. Tänk Om är en kommunikationsinsats vars mål är att minska langningen av alkohol till våra minderåriga barn. Kampanjen riktas till tonårsföräldrar och övriga vuxenvärlden med budskapet: Har du sett någon som sålt alkohol till ungdomar? Tipsa polisen – 11414 – polisen.se  

På webbplatsen tänkom.nu finns information och länkar till filmer som riktar sig till tonårsföräldrar med budskap från Tänk Om. Filmerna ligger på Youtube:

”Tre skäl att säga nej om din tonåring ber dig att köpa ut”

”Tre tips om hur du kan prata med din tonåring om alkohol”

”Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser”

Kampanjmaterial från 2020 går att beställa via trycksaksgeneratorn eller från andts@socialcentrum.goteborg.se 


Etablerat missbruk och beroende

Recovery

Göteborgs Stad arbetar efter en plan mot etablerat missbruk och beroende som vägleder stadens arbete och utvecklingsområden. Utgångspunkten är att all människor har rätt att få hjälp för att komma ur sitt missbruk och beroende.

Ett utpekat område i planen är att få mer kunskap om vad som bidrar till återhämtningsprocesser, recovery. Med ett recoveryorienterat synsätt flyttas fokus från drogerna till hela människans situation, medicinska och sociala insatser måste integreras med varandra. Recovery förstås som en personlig process i en social kontext.

Här hittar du en kort introduktionstext till ett recoveryorienterat arbetssätt 

Att det finns pro-sociala sammanhang är avgörande för att recoveryprocessen ska bli hållbar. I Göteborg finns Recoverynätverket som är ett närverk av idéburna organisationer med verksamhet inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel i Göteborg. Syftet med Recoverynätverket är att höja stadens recoverykapital där fler människor kan börja och stanna i recoveryprocessen.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter till de organisationer som är med i nätverket.


Kontaktinformation

Funktionsbrevlåda: andts@socialcentrum.goteborg.seRökfri-arbetstid_folder.pdf

Rökfri-arbetstid-anslag.docx

Rökfri-arbetstid-apt.pptx