ANDTS

Samarbete pussel

Kompetenscentrum alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)

Välkommen till Göteborgs Stads kompetenscentrum för frågor som rör alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Vi vänder oss till dig som arbetar hälsofrämjande, drogförebyggande och med beroendefrågor inom exempelvis skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och föreningsliv i Göteborg. Vi erbjuder kostnadsfria konsultationer, utbildningar och konferenser för dig som vill ha utveckling och stöd i ditt arbete inom området.

Aktuellt

Rapporten Tobak bland unga i Göteborg

- Uppgifter från Skolelevers drogvanor 2019

Rökning av cigaretter har gått ned bland Göteborgseleverna sedan första drogvaneundersökningen gjordes i Göteborg 2004. Även snusningen har gått ner men inte lika mycket och vid senaste undersökningen 2019 har det skett en ökning.

Länk till rapporten 

${loading}