På den här temasidan hittar du information om kompetensutveckling och stöd inom följande områden:

  • Drogförebyggande och beroende alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
  • Sexuell hälsa sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
  • Våld i nära och heder Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Sidan vänder sig till dig som arbetar inom förskola, skola, socialtjänst, fritidsverksamheter, funktionsstöd, äldreomsorg, stadens bolag, med flera.

Via sidan kan du ta del av erbjudanden om bland annat utbildningar, föreläsningar och konferenser. Du kan även ta kontakt för att få processtöd och konsultationer utifrån din verksamhets behov. Här finns också rapporter och kartläggningar inom aktuella områden.