Använd skolgården eller området strax utanför

Om du tycker att det är svårt och osäkert att ta med hela klassen ut i naturen, börja med skolgården eller strax utanför. Det viktiga är att ni är ute och inte var ni är någonstans. Det ska vara trevligt för både lärare och elever. Börja hellre i liten skala och utöka när det känns moget. Fungerar det så samarbeta gärna med andra klasser och lärare.

Barn som vistas ute blir i regel lugnare eftersom där inte finns några ”synliga” väggar. Barnet hittar snart en plats där de får utrymme för sin energi och upptäckarglädje och där de känner sig trygga och kan få lugn och ro.

Uterummet på skolgården

Om ni inte vill eller kanske inte har tid att bege er ut i naturområdet vid skolan, kan ni undersöka den egna skolgården. Här finns säkert både träd, buskar, gräs, rabatter och kanske stenar eller annat att undersöka. Här kan ni göra en hel del inventeringar. Att inventera ett område innebär att ni undersöker och dokumenterar det man ser.

Har du ett favoritträd på din skolgård?

Bestäm er för ett speciellt träd som finns på er skolgård.
Observera trädet under en bestämd tid och helst under alla årstider. Hur förändras det? När kommer knopparna, när faller löven m.m.?
Hur ser stammen ut?
Hur ser bladen ut?
Hur får trädet näring?
Vilka djur och insekter finns runt trädet?
Hur högt är trädet?
Vilken omkrets har det?
Hur mycket tror du trädet väger?
Vad har trädet för historia? Hur gammalt tror du att det är? Myter och sagor kring trädet.
Varför är träd viktiga? (producerar syre, födokälla för olika djur o.s.v.)

Använd alla dina sinnen vid undersökningarna
Hur känns trädet, busken mm?
Hur luktar det?
Kan man äta något på trädet? (Var noga så att det inte är giftigt)
Kan man höra hur det låter kring trädet?
Hur känns det när ni är vid trädet?

Material som kan vara bra att ha:

Lupp, plastburk med lock, plastfickor, självhäftande plast, rit- och anteckningsblock, skrivunderlag, pennor, kritor och färger samt bra litteratur.

Dokumentera

Använd en dagbok där du kan föra in dina anteckningar om trädet, busken, gräset mm.
Skriv in datum för observation, väderlek mm.
Fotografera
Rita och måla
Presentera gärna ert arbete med en utställning. Ta gärna kontakt med biblioteket och hör om ni får ställa ut där.

Uterummet strax utanför skolgården

Bestäm er för en samlingsplats som ni kan återkomma till varje gång. Ni kan ”märka” ut ett område där barnen får vistas inom. Använd naturen som märklinjer ex. stora granen, stenen med mossa osv. För att samla in gruppen ta gärna med er en vällingklocka eller härma ett djurläte eller liknande.

Berätta gärna första gången vad man får göra i skogen och vilka regler som gäller för er grupp. Utse gärna några av barnen till ansvarspersoner i gruppen. Det kan vara ett rullande schema för detta.

Får barnen roliga och spännande uppgifter då kommer de att trivas ute i naturen.

Börja med ”Hitta Vilse”-kurs med barnen då lär de sig vad som händer och vad man ska göra när man kommer vilse. Hitta vilsekurser har Civilförsvaret: www.civil.se .

Mindre barn kan ha säkerhetsvästar på sig då syns de bra. Visselpipor är också bra att ge barnen. Lär barnen att de bara ska vissla när man verkligen behöver.

Mobiltelefon är alltid en trygghet att ha med sig.

Ge inte upp om det känns motigt i början. Efter hand lär sig barnen reglerna i skogen och då kommer ni att ha härliga stunder ute i naturen.

 

 

Sidansvarig: park- och naturförvaltningen