Rutiner vård och omsorg

Vårdhygieniska rutiner finns i styrande dokument

Du hittar vårdhygieniska rutiner på styrande dokument under Hälso- och sjukvård, Vårdhygien.

Här är en länk som används ofta och som du också hittar på styrande dokument:

Länk till Västra Götalandsregionens vårdhygieniska rutiner